Központi írásbeli vizsga

2019. január 11., 11:00

 

KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGA 2019.01.19. (szombat)

Az írásbeli vizsga során a dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.

A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.
A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.

Kérem, hogy a tanulók a vizsgák megkezdése előtt 30 perccel jelenjenek meg a Pécs, Király u. 44 helyszínen.

A vizsgára a tanuló feltétlenül  hozza magával:
                 személyazonosítására alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt.

A vizsga menetrendje:

         - 09:30 Gyülekezés

09:30 - 10:00 A vizsgázók elfoglalják helyüket - a beosztás kihirdetése

10:00 - 10:45 A magyar nyelvi feladatlap kitöltése

10:45 - 11:00 Szünet a felvételiző diákok számára

11:00 - 11:45 A matematika feladatlap kitöltése

Az írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében, az igazgató által meghatározott helyen és időben megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet.

A vizsgázó és szülője a javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig –tizenhat óráig– írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

A megtekintés

Észrevétel benyújtása

helyszíne

időpontja

Értékelő lapok étvétele

Király u. 44. - Titkáráság 

2019. január 24. 08:00-16:00

2019. január 24. 08:00-16:00

2019. január 25. 08:00-16:00

 

KÖZPONTI ÍRÁSBELI PÓTLÓ VIZSGA 2019.01.24. (csütörtök)

A tanév rendje szerint a pótló írásbeli vizsgát a középiskola 9. évfolyamára egységesen 2019. január 24-én (csütörtökön) 14 órától kell megtartani. Ezen a napon azok a tanulók írhatnak pótló felvételit, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.

Pótló vizsga menetrendje:

         - 13:30 Gyülekezés

13:30 - 14:00 A vizsgázók elfoglalják helyüket - a beosztás kihirdetése

14:00 - 14:45 A magyar nyelvi feladatlap kitöltése

14:45 - 15:00 Szünet a felvételiző diákok számára

15:00 - 15:45 A matematika feladatlap kitöltése

 

 

 
Központi írásbeli vizsga