Központi írásbeli vizsga

2018. január 08., 11:11

KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGA 2018.01.20. (szombat)

Az írásbeli vizsga során a dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.

A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.
A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.

Kérem, hogy a tanulók a vizsgák megkezdése előtt 30 perccel jelenjenek meg az alábbi helyszínen.

A vizsgára a tanuló feltétlenül  hozza magával:
                 személyazonosítására alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt.

A vizsga menetrendje:

         - 09:30 Gyülekezés

09:30 - 10:00 A vizsgázók elfoglalják helyüket - a beosztás kihirdetése

10:00 - 10:45 A magyar nyelvi feladatlap kitöltése

10:45 - 11:00 Szünet a felvételiző diákok számára

11:00 - 11:45 A matematika feladatlap kitöltése

Az írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében, az igazgató által meghatározott helyen és időben megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet.

A vizsgázó és szülője a javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig –tizenhat óráig– írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

A megtekintés

Észrevétel benyújtása

helyszíne

időpontja

Értékelő lapok étvétele

Király u. 44. - Titkáráság 

2018. január 26. 08:00-16:00

2018. január 26. 08:00-16:00

2018. január 29. 08:00-16:00

KÖZPONTI ÍRÁSBELI PÓTLÓ VIZSGA 2018.01.25. (csütörtök)

A tanév rendje szerint a pótló írásbeli vizsgát a középiskola 9. évfolyamára egységesen 2018. január 25-én (csütörtökön) 14 órától kell megtartani. Ezen a napon azok a tanulók írhatnak pótló felvételit, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.

Pótló vizsga
időpontja megtekintés időpontja és az értékelő lapok átvétele  észrevétel benyújtása
2018. január 25. 14:00 2018. február 01. 08:00-16:00 2018. február 02. 08:00-16:00 


Pótló vizsga menetrendje:

         - 13:30 Gyülekezés

13:30 - 14:00 A vizsgázók elfoglalják helyüket - a beosztás kihirdetése

14:00 - 14:45 A magyar nyelvi feladatlap kitöltése

14:45 - 15:00 Szünet a felvételiző diákok számára

15:00 - 15:45 A matematika feladatlap kitöltése

 

 

 

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK

Központi vizsgára jelentkezők 2018. január 20.
Külön írásbeli értesítés nem kerül kiküldésre.