Baracs Nóra Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek baracs.nora@szechenyi.hu
Burián Gábor Informatika burian.gabor@szechenyi.hu
Czopf Beáta Angol nyelv czopf.beata@szechenyi.hu
Deményi Andrea Informatika demenyi.andrea@szechenyi.hu
Dobosné Hortobágyi Erika Földrajz, társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek dobosne.hortobagyi.erika@szechenyi.hu
Erdős Géza Vizuális kultúra erdos.geza@szechenyi.hu
Füzesi Gábor Testnevelés és sport fuzesi.gabor@szechenyi.hu
Gulyás János Iskolalelkész gulyas.janos@szechenyi.hu
Győrné Mikola Erzsébet Angol nyelv mikola.liza@szecheny.hu
Hartley Beatrix Angol nyelv hartley.beatrix@szechenyi.hu
Hernádi Zóra Matematika hernadi.zora@szechenyi.hu
Jobbágy Kata Német nyelv jobbagy.kata@szechenyi.hu
Juhászné Bányai Zsuzsanna Matematika, fizika, komplex természettudomány juhaszne.banyai.zsuzsanna@szechenyi.hu
Kamenár Gabriella Matematika, technika, életvitel és gyakorlat kamenar.gabriella@szechenyi.hu
Káplán Krisztina Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek, francia nyelv kaplan.krisztina@szechenyi.hu
Koszter Kornélia Testnevelés és sport, német nyelv  koszter.kornelia@szechenyi.hu
Kovács Krisztina Magyar nyelv és irodalom kovacs.krisztina@szechenyi.hu
Kovács-Szemelyácz Judit Informatika kovacs.szemelyacz.judit@szechenyi.hu
Kutas József Sportkör kutas.jozsef@szechenyi.hu
Mitzinger Kitti Testnevelés és sport, földrajz mitzinger.kitti@szechenyi.hu
Nemes Csilla Magyar nyelv és irodalom nemes.csilla@szechenyi.hu
Németh Eszter Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek, magyar nyelv és irodalom nemeth.eszter@szechenyi.hu
Németh-Mosóczki Beatrix Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek, angol nyelv nemeth-mosoczki.beatrix@szechenyi.hu
Papp Mária (k) Kémia, biológia-egészségtan, komplex természettudomány papp.maria1@szechenyi.hu
Papp Mária (n) Német nyelv papp.maria2@szechenyi.hu
Pasku Györgyi Magyar nyelv és irodalom pasku.gyorgyi@szechenyi.hu
Pesti Lívia Matematika, fizika  pesti.livia@szechenyi.hu
Pokolné Czékus Zsuzsanna Testnevelés és sport pokolne.czekus.zsuzsanna@szechenyi.hu
Reith Claudia Német nyelv reith.claudia@szechenyi.hu
Rézbányai Zsuzsanna Matematika, földrajz, komplex természettudomány rezbanyai.zsuzsanna@szechenyi.hu
Rudolf Zoltán Fizika rudolf.zoltan@szechenyi.hu
Schönwiesner Erika Olasz nyelv schonwiesner.erika@szechenyi.hu
Szederkényi Timea Német nyelv szederkenyi.timea@szechenyi.hu
Szigeti Edit Angol nyelv szigeti.edit@szechenyi.hu
Takács Ferenc Magyar nyelv és irodalom, történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek takacs.ferenc@szechenyi.hu
Tokorcsi Éva Angol nyelv tokorcsi.eva@szechenyi.hu
Vargáné Magusics Erika Informatika vargane.magusics.erika@szechenyi.hu
Vörös Zsolt Biológia és egészségtan voros.zsolt@szechenyi.hu
Wéber-Simon Krisztina Ének-zene weber.simon.krisztina@szechenyi.hu
Óraadó tanáraink:    
Apró Katalin Sportkör  
Bátori Szabina Rendészet ágazat, belügyi rendészeti ismeretek  
Fekete Csaba Rendészet ágazat, belügyi rendészeti ismeretek  
Dr. Nagy János Rendészet ágazat  
Obendorf Roland Rendészet ágazat, önvédelem  
Dr. Szenti Péter Rendészet ágazat  
Schönberger Tamás Rendészet ágazat