Az Intézmény Munkaterve tartalmazza:

  • a tanítás nélküli munkanapok időpontját, felhasználását
  • a szünetek időtartamát
  • a nemzeti ünnepek és emléknapok, megemlékezések időpontját
  • az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek, szülői értekezletek, fogadóórák időpontját
  • az intézmény bemutatkozását szolgáló nyílt nap tervezett időpontját
  • a tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontját
  • a nevelő-oktató munka e tanévre szóló feladatait.

Módosítás: Tanítás nélküli munkanapok átszervezése (piros színű rész a modosított)

2020. november 02. (hétfő)

TN1: Nevelési értekezlet

2020. november 10. (kedd)

TN2: Nevelési értekezlet

2020. december 12. (szombat) TN3: Nevelési értekezlet (önálló továbbképzés)

2021. május 03. (hétfő)

TN4: érettségi (magyar)

2021. május 21. (Pünkösd előtti péntek) vagy 28.

TN5: Pályaorientáció (9-12.)

2021. június 14. (hétfő)

TN6: Nevelési értekezlet

2021. június 15. (kedd)

TN7: Tanulmányi kirándulás (PN)