Az Intézmény Munkaterve tartalmazza:

  • a tanítás nélküli munkanapok időpontját, felhasználását
  • a szünetek időtartamát
  • a nemzeti ünnepek és emléknapok, megemlékezések időpontját
  • az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek, szülői értekezletek, fogadóórák időpontját
  • az intézmény bemutatkozását szolgáló nyílt nap tervezett időpontját
  • a tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontját
  • a nevelő-oktató munka e tanévre szóló feladatait.

Módosítás: -