Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Beszámoló a NTP-MŰV-20-0120 pályázat megvalósulásáról

Az eredeti elképzelésekhez képest a projekt megvalósulása 2 évet csúszott. Ez az eltérés több részmódosítást is eredményezett a projektben.

2021. szeptemberében kezdtük a projekt megvalósítását. Ennek fő keretét az iskolai kórus, illetve a színjátszó önképzőkör adta. A mindkét csoportban történt létszámbeli változás az eltelt idő, illetve az online időszak hozadékaként. Igyekeztünk szeptember hónapban újra a csoportba invitálni a tanulókat, így alakultak ki a csoportok létszámai a tanévre. A színjátszók létszáma: 6 fő, a kórus létszáma: 25 fő.

Szerencsére a tanév már jelenléti oktatásban kezdődött, bár még érvényben voltak a járványügyi intézkedések is. Az újra éledő iskolai életben számtalan lehetőség nyílott arra, hogy a projekt konkrét feladatain kívül a tanév során különböző iskolai rendezvények aktív résztvevői legyenek tehetséges diákjaink.

Az énekkar felkészüléséhez az alábbi munkaformákat választottuk:

A különböző stílusjegyek felismerése, összehasonlítása, a kórusművek előadásához szükséges kreativitás fejlesztése. A diákok motivációja oly módon, hogy merjék kiengedni a hangjukat, ne a mellettük álló társukra hagyatkozzanak. Az egyes zeneszerzők életútjához, a zeneművek keletkezési körülményeihez kapcsolódó információgyűjtés és információ megismerése is fontos a felkészülési folyamatban. Saját véleményalkotás, a nyitott befogadói attitűd kialakítása fontos ebben a korban, így a művek kapcsán természetesen kikértük a véleményeiket, meghallgattuk, hogy nekik mit mondanak az egyes szövegek.

A zenehallgatásra való nevelés, a zenei szakkifejezések használata és az igényes zene fontosságára való nevelés, annak alkalmazása az egész projektet áthatotta, hiszen ezeket az információkat a tanítási órák folyamán sokkal kevésbé tudjuk átbeszélni, mélységeiben megtárgyalni az  idő rövidsége miatt. Itt, a tehetséges, válogatott diákok között erre is lehetőség adódott, mellyel szívesen foglalkoztak ők is, hiszen új dolgokat is hallhattak a projektre való felkészülés alatt.

Az énekkar munkájában, a darabok előadásához természetesen a hagyományos beéneklés, helyes hangzóformálás, az arányos szólamkialakítás, megfelelő és érthető szövegkiejtés elengedhetetlen kritérium, így minden egyes próba elején az ehhez szükséges gyakorlatokat végeztük. A darabok kellő elsajátítása után következhetett csak a hangszerrel való együttes zenélés, mely további plusz koncentrációt igényelt a társaság részéről. Mind a gitár, mind a zongora játékát meg kellett szokni, fontos volt ebben a folyamatban a dinamikai ívek, a tempó, a kontrasztok betartása, a megfelelő ismeretek begyakorlása és elsajátítása a hangszeresek és énekesek részéről egyaránt.

A színjátszó önképzőkör felkészüléséhez az alábbi munkaformákat választottuk:

A színjátszó önképzőkör esetében az elsődleges feladat talán az volt, hogy a hosszú, elszigetelt időszak után (online oktatás) a résztvevő diákok újra nyitottá váljanak. A tanév elején a projekt megbeszélése kapcsán sokat foglalkoztunk a projekthez kapcsolódó szövegekkel. Azok értelmezésével, főleg olyan szempontból, hogy nekik, az ő korosztályuknak mit mondanak a kiválasztott szövegek. Melyek legyenek benne a projektben. Ezek a csoportos foglalkozások lehetőséget adtak arra, hogy a tanulók újra megismerjék egymást és merjék felvállalni saját véleményüket. A szövegek kiválasztása nem volt könnyű feladat és gyakorlatilag csaknem a megvalósításig változott sorrendjében, illetve bővült is.

A szövegek megtalálása után már olyan szakmai feladatok is megjelentek, amelyek a színpadi szerepléshez szükségesek. Először a szóbeli megnyilatkozások javítását céloztuk meg. Nagyon sok beszédkészségfejlesztést célzó gyakorlatot végeztünk. Fontos feladat volt a helyes légzéstechnika, a hangok helyes képzése, a beszédtempó, hanglejtés, hangsúly helyes alkalmazása. Ezeket a gyakorlatokat zömében csoportfoglakozások keretében végeztük. Főként játékos feladatokkal Montágh Imre beszédtechnikai gyakorlatait használva. A csoportos foglalkozások mellett többször egyénileg is foglalkoztunk a tanulókkal, ahol az egyéni hibákat javítottuk, illetve a diák által választott szövegeket gyakoroltuk a tavaszi flashmob fellépésre. A szöveges feladatok mellett még kiemelt feladat volt a színpadi jelenlét megtanulása. Mozgástechnikai feladatok is tarkították az önképzőkör foglalkozásait, Ezen foglalkozások alatt a tanulóknak nemcsak saját mozgásukat, testüket kellett felfedezni és uralni, hanem együtt kellett működniük. Meg kellett tanulniuk, hogy hogyan használják a rendelkezésükre álló helyet, úgy, hogy valós jelenlétet érjenek el a fellépés során. Ez tizenévesek esetében nem könnyű feladat, hiszen kamaszként az egyik legfontosabb feladat számukra az, hogy uralják megváltozott testüket. Fontos eredmény, hogy a színjátszó önképzőkörbe járó tanulók a tanév végére valódi közösséggé fejlődtek, akik értik és tisztelik egymást. A feladatok között még voltak olyan gyakorlatok, melyek erősítették a koncentrációt. Ezek a koncentrációs feladatok lehetővé tették, hogy a kitűzött feladatra tudjanak összpontosítani és a fellépésnél semmi ne vonja el a figyelmüket saját feladatukról.

A projekt kiemelt feladatainak konkrét megvalósítása a tanév második felére esett. Azonban az első félévben is voltak olyan iskolai események, amelyeken mind a kórus, mind pedig az iskolai színjátszó önképzőkör tagjai már meg tudták mutatni tehetségüket.

A december egyrészt a karácsony jegyében telt, hiszen iskolánk kórusa több helyen is fellépett karácsonyi műsorával. Köztük a Rotary Club által jutalmazott diákunk tiszteletére készült videóban, illetve az iskolai karácsonyi hangversenyen a pécsi Szent Ágoston templomban, illetve szintén online formában a Baptista Szeretetszolgálat Malomvölgyi Szociális Otthon dolgozói és lakói számára. Másrészt az iskola diákjai és tanárai is csatlakoztak a Pilinszky 100 eseményhez, melynek fő célja volt, "új megvilágításba helyezni és a fiatalabb generációt megszólítva szélesebb körben is megismertetni Pilinszky János költészetét", a felhívás szerint. Ebben a színjátszócsoport tagjai vettek részt, illetve a projekt tanárai is közreműködtek egy-egy vers elmondásával. Ez a feladat már szorosan kapcsolódott és jó gyakorlás volt a vállalt feladat teljesítéséhez vezető úton.

A második félévben talán még több volt a program, amelyen a projektben részt vevő diákok szerepeltek.

Meghatározó élmény lett diákjaink számára a szervezett budapesti színházi előadás, melyen a Madách Színházban jártunk és néztük meg az Én, József Attila című musicalt. Ennek a színházi előadásnak a hozadéka lett később az áprilisi falshmob megvalósításában a darab egyik betétdalának előadása, stílszerűen József Attila: Születésnapomra című versét adták elő az erre az alkalomra verbuválódott zenekar kíséretével.

A következő hónapban, márciusban, nemzeti ünnepünkre összeállított megemlékezésünket is a színjátszó önképzőkör tagjai adták elő. A sok szereplős műsorhoz csatlakoztak még iskolánk diákjai közül néhányan.

A tavaszi hónapokban már maximálisan, minden lehetséges módon készültünk a Költészet napi flashmobra. Erre az intenzív felkészülésre adtak lehetőséget a sellyei felkészítő napok.

A sellyei programra a diákokban is nagy igény volt, hiszen a megelőző időszakban a közvetlen, kontakt foglalkozások teljesen hiányoztak az életükből. A projektet eredeti vállalt létszáma 35 fő volt. A projekt megírása és megvalósítása között eltelt idő azonban a létszámot is befolyásolta, hiszen többen elballagtak és az online időszak pedig nem adott lehetőséget a tagok bővítésére. A két programon (sellyei felkészülés és a 3 napos tábor) így kiadta a tervezett létszámot.

Az intenzív felkészülést azért is tartottuk jónak, mert így azok a diákok is átélhették ezt az együttlétet, akik a 3 napos év végi tábor idejére már szintén elballagtak, ezáltal abban már nem tudtak részt venni.

A sellyei felkészítés alatt a diákok, ez alatt az idő alatt, csak a projekttel foglalkoztak, nem estek ki a szerepből, nem szakította félbe sem tanóra, sem az egyéni elfoglaltságuk. Fontos csapatépítő tevékenység volt, mely nemcsak a kreatív készségeiket, hanem szociális kompetenciájukat is fejlesztett. Az egyszerű, tábori szállás miatt 10 fő aludt egy szobában megtapasztalhatták a másokkal való "együttélés" és elfogadás viselkedésformáját.

A sellyei tábor után került sor a projekt flashmobjának megvalósítására. A programot némi változtatással hajtottuk végre, mert a járványügyi intézkedések miatt nem tudtuk külső helyszínre szervezni az előadást, így maradtunk az iskola falai között, viszont kibővítettük az eredeti elképzelést azzal, hogy nemcsak magyar költők verseit adták elő a diákok, hanem egy felhívásnak köszönhetően saját verseikkel is kiálltak a mikrofonok elé. A megvalósult programnak címet is adtunk, mely visszatükrözte azt a szándékot, hogy diákjaink megéljék saját tehetségüket és platformot is kapjanak a visszajelzésekre diáktársaiktól és tanáraiktól. Iskolánkban fontosnak tartjuk, hogy diákjaink személyiségéről minél szélesebb képet kapjunk, hogy meglássuk bennük az egyediséget. Ez a flashmob ebben is segítséget nyújtott. A program címe: Tiéd a mikrofon! – Mutasd meg magad! lett. Az iskolai színjátszóin kívül szerepet kaptak olyan diákok is, akik saját verseiket szavalták. Az iskola kórusa Weöres Sándor egy versének megzenésített változatát adta elő, illetve az erre az alkalomra alakult zenekar is bemutatkozott,  akik József Attila: Születésnapomra című versének zenei változatát adták elő a budapesti színházi előadás nyomán. A programban 14 szavaló, a kórus és a zenekar vett részt. Nagy sikerük volt az iskola diákjai és tanárai előtt.

A tanév és a projekt lezárásaként megtartottuk a 3 napos tábort, melynek megszervezésénél a legnehezebb pont a szállás megtalálása volt, mert nagyon sok szállás a pandémiás helyzet miatt megszűnt, vagy átalakult. Szerencsére Pécsváradon csodálatos környezetben végül megtaláltuk az ideális helyet a tábor megtartására, ahol a különböző művészeti ágak képviselői együtt is és külön-külön is megtalálták a megfelelő teret maguknak. A festői környezetben csaknem 20 tanuló és három pedagógus vett részt az intenzív alkotótábori munkában. Külön öröm volt számunkra, hogy olyan tanulók is csatlakoztak hozzánk, akik az idei tanévben befejezték tanulmányaikat az iskolában, mégis az iskola megtartó közössége miatt csatlakoztak diáktársaikhoz. A résztvevő diákok intézményünk valamennyi tagozatát képviselték. Az egész tábort átjárta az alkotás iránti szeretet, a közös munka öröme és a családias hangulat. A nem egész három nap alatt számtalan élményt éltek át a tanulók. A projektmunkán kívül szabadidős foglalkozások is voltak, melyek biztosították a megfelelő egyensúlyt a komoly munka és a szabad elfoglaltságok között. Az első napon a kis csapat először egy tartalmas várbemutatáson vett részt, ahol megtudhattuk többek között, hogy a vár nem is vár, hanem egy monostor volt, amit várfallal vettek körül. Hadászati célra soha nem használták. Ezek után a délután folyamán csapatokat alkottak a diákok és a hely szelleméhez igazodva lovagi tornát tartottunk, melyben voltak szellemi, ügyességi és szórakoztató játékok is. Este meglepetésként adtuk át a diákok számára a tábor logójával készült pólókat. A logót a csapat egyik tagja tervezte. A második napot egy közös kép elkészítésével kezdtük. Ezen a napon délelőtt és délután is voltak foglalkozások. Talán ez volt a legnehezebb nap. A kórus és a színjátszók különböző beszédképzési, légzési és koncentrációs feladatokat oldottak meg. A délelőtt nagyon jó hangulatban telt. Ebéd előtt megérkeztek az előadók, akik ebéd után a képzőművész és a kórus munkáját segítették. A képzőművészekhez Ferling Szonja grafikus és illusztrátor, míg a kórushoz Bogárdi Aliz előadóművész érkezett, akik hasznos tanácsokkal és közös munkával tették emlékezetessé foglalkozást. A színjátszók lazító, asszociációs feladatok után a délutánt különböző improvizációs feladatokkal töltötték. Voltak helyzetgyakorlatok, némajáték és zsebszöveg is. Az este hangulatos, meghitt beszélgetéssel telt, közben társasoztunk és kártyáztunk. Az utolsó napon a reggeli és a szobák átadása után fájó szívvel vettünk búcsút a csodálatos környezettől. Csodálatos három napot töltöttünk együtt diákjainkkal és reméljük, hogy ennek a tábornak jövőre is lesz folytatása.

A tanév során megszületett egy új projekt ötlete, mely a második félévben testet is öltött. Ez az ötlet talán épp ennek a pályázatnak köszönhető, hiszen a tehetséggondozó foglalkozások felszínre hozták, hogy mennyi tehetséges tanuló tagja iskolánknak. Ezért az iskola vezetése és a fenntartó segítségével megvalósítottuk a Tehetségek köztünk járnak projektet, melynek részeként iskolánk tehetséges tanulói lehetőséget kapnak arra, hogy alkotásaikat megmutassák, elért eredményeikkel büszkélkedjenek. A program 2-3 havonta mutat be egy-egy tanulót valamely művészeti ág képviseletében. Eddig két tanulónk kapott lehetőséget: egyiköjük a fotóművészként, míg a másik diák képzőművészként mutatkozott be. Ezt a programot az idei évben is tovább folytatjuk, hiszen ahogy a program elnevezése is mutatja a tehetségek köztünk járnak.

Összegezve a tanév során megvalósított pályázat nagyon sok élményt adott mind a tanulóknak, mind pedig a koordinálásukban részt vevő tanároknak egyaránt.