Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Dokumentumok

 Adatkezelés

Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat 2. verzió (Érvényesség: 2018.09.01.)

Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat 13. számú melléklete (2020. március 16.) 

Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató kiegészítése (2020. március 16.)

 

 

Közzétételi lista - 2023. október 1-jei állapot

 

1. Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató: gimnázium, technikum
2. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma
3. A tanévkezdéskor a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányada:
tandíj: 615.960,- Ft/fő/év - térítési díj: 123.000,- Ft/fő/év
Térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség jogcímeit és mértékeit, a fenntartó által adható kedvezmények, a jogosultsági és igénylési feltételeket tartalmazó Szabályzat
4.  A nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelések nyilvános megállapítása és ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai:
5. A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje (Szervezeti és Működési Szabályzat IV. rész 1. pont), éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai (éves és havi munkatervek).
6. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai:
7. Szabályzatok:
8. Pedagógusok, nevelő és oktató munkát segítők iskolai végzettsége, szakképzettsége
9. Országos mérés-értékelés eredményei
10. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok
11. Érettségi vizsgák átlageredményei (OM.: 027417)
12. Tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége: Pedagógia Program IV.4. pontja
13. Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai: Pedagógiai Program IV.8.1. pontja
14. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje
  • Osztályozó vizsgák tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei a Helyi Tantervben találhatóak.
  • Tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje a Házirend 12. pontja, továbbá a Pedagógiai Program IV.8.1.4., IV.8.1.6-9. pontja alatt találhatók. 
15. Az osztályok száma, a tanulók létszáma

Felmentési kérelem testnevelés óra alól


 

CSATOLT DOKUMENTUMOK