Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Külföldi Nyelvtanulási Program

 

Tájékoztató a Külföldi nyelvtanulási programról (KNYP)

Tisztelt Szülők, kedves Tanulók!

A 2021/2022-es tanévtől a 9. és 11. évfolyamos gimnáziumi, technikumi, valamint a 12. évfolyamos technikumi tanulók kéthetes egyéni vagy csoportos nyelvoktatásban vehetnek részt. A Programban való részvétel alanyi jogon jár az érintett diákok számára, amelynek teljes összegét Magyarország Kormánya biztosítja.

A részletes feltételeket tartalmazó pályázati felhívás megtalálható a Tempus Közalapítvány (továbbiakban Támogató) honlapján: https://www.knyp.hu

Választható idegen nyelvek a tantervi keretek között tanult angol-, francia- vagy német nyelv.

A tanuló azt az idegen nyelvet választhatja, amelyet legalább a pályázat évében (a 9., 11. vagy a technikumi 12. osztályban) tantervi keretek közt tanul. Elsősorban természetesen azt a nyelvet ajánlott választani, amelyben a tanuló már magasabb szintet ért el, mert a külföldi nyelvi képzés ebben az esetben a leghatékonyabb. Azonban előfordulhat, hogy az első idegen nyelvből a tanuló már szerzett nyelvvizsgát, így ezt a lehetőséget pl. további nyelvvizsga megszerzésére szeretné felhasználni.

Választható célországok: Ausztria, Egyesült Királyság, Franciaország, Írország, Málta, Németország.

A célországokban történő nyelvtanulás három formában valósulhat meg:

egyéni nyelviskolai pályázat: tanulók egyéni kiutazása és részvétele a minősített külföldi nyelviskolák által kínált nyelvtanfolyamon az adott tanévet követő nyári szünetben (2022. június 17. és 2022. augusztus 31. között);

csoportos nyelviskolai pályázat: a hazai középiskolák (vagy fenntartók) által szervezett csoportos kiutazás és részvétel a minősített külföldi nyelviskolák által kínált nyelvtanfolyamon az adott tanévet követő nyári szünetben (2022. június 17. és 2022. augusztus 31. között),

csoportos partneriskolai pályázat: a hazai középiskolák által a partneriskolákkal közösen szervezett projektalapú mobilitás a célországokban.

A nyelvi képzés időtartama 10 tanítási nap, amelynek keretében a tanuló összesen legalább 40 tanórányi időtartamban részesül nyelvi oktatásban. Ezen kívül számára a fogadó nyelviskola vagy az érintett partneriskola további nyelvi fejlesztést, tanórán kívüli szabadidős tevékenységeket tarthat. Az elszállásolás családoknál vagy kortársakkal együtt kollégiumban történik, ami újabb lehetőséget teremt a nyelv elsajátítására. A nyelviskolák az újrakezdőtől a felsőfokú szintig ajánlanak tanfolyamokat. A szintfelmérést a fogadó nyelviskola végzi, tehát az a cél, hogy mindenki a megfelelő nyelvi szinten, lehetőség szerint sokszínű, soknemzetiségű csoportban tanulja az idegen nyelvet.

Finanszírozási tudnivalók

A Külföldi Nyelvtanulási Program a célországokban való nyelvtanulásra teljes körű támogatást nyújt, tehát fedezi a külföldi nyelvtanfolyam díját, a kiutazás költségeit, a külföldi szállást és ellátást, a célországon belüli, a nyelvtanfolyamon való részvételhez szükséges utazási költségeket.

A tanulók a támogatást még a tervezett kiutazás előtt megkapják, így önerő, előfinanszírozás nem szükséges.

Figyelem! Amennyiben a Kedvezményezett tanuló nem vesz részt a tanulmányúton, a nyelviskolai képzésben való részvételről nem rendelkezik a fogadó nyelviskola részvételi igazolásával, vagy a szakmai beszámolót nem készíti el, a Támogató a Támogatói okiratban szereplő támogatás teljes összegét, beleértve a nyelviskolai díjakat, az utazási keretösszeget és a megélhetési támogatást, visszaköveteli. A tanulót terheli annak bizonyítása, hogy a nem teljesítés neki fel nem róható okból történt.

A pénzügyi konstrukció részleteiről, a beszámolási kötelezettségekről és az esetleges nem teljesítés esetéről a pályázati felhívásokban olvashat a https://www.knyp.hu honlapon az egyéni pályázat és az intézményi pályázat menüpontok alatt.

Pályázni a Külföldi Nyelvtanulási Program elektronikus pályázati felületen lehet, amelynek várható nyitása 2022. február.

A Széchenyi István Gimnázium által

a 2021/2022-es pályázati évben szervezett,

 csoportos kiutazás előkészítése folyamatban van.

Folyamatosan tájékoztatni fogjuk az érintett tanulókat és szüleiket: a tervezett csoportokról (angol-, francia-, német nyelv), csoportlétszámokról, célországokról, utazás tervezett időpontjáról, a tanulók jelentkezés módjáról, stb..

Javasoljuk, tanulmányozzák a pályázati felhívásokat (https://www.knyp.hu):

  • Pályázati felhívás a Külföldi Nyelvtanulási Programban csoportos nyelviskolai pályázat képzésein történő részvételre
  • Pályázati felhívás a Külföldi Nyelvtanulási Programban egyéni nyelviskolai pályázat keretében történő részvételre
  • Pályázati felhívás a Külföldi Nyelvtanulási Programban résztvevő sajátos nevelési igényű tanulók kiegészítő támogatására, az erre a programban való részvételre jogosult SNI tanulók egyénileg pályázhatnak 2022. január 3-ig a program pályázati rendszerén www.palyazat2022.knyp.hu keresztül)

 

Pécs, 2021.12.14.

                                                                                                                                     Kutas József

                                                                                                                                     igazgató s.k.