Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Központi írásbeli vizsga

KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGA

A tanév rendje szerint a központi írásbeli felvételi vizsga a kilencedik évfolyamra az alábbi időpontban kerül megszervezésre:

2024.01.20. (szombat) 10:00 óra

A hozzánk jelentkező vizsgázóknak külön értesítést (vizsgabehívót) a vizsga időpontjáról nem küldünk.

Kérem, hogy a tanulók a vizsgák megkezdése előtt 30 perccel jelenjenek meg a Széchenyi István Gimnázium Pécs, Király u. 44. helyszínen.

A vizsgára a tanuló feltétlenül  hozza magával:
                 személyazonosítására alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt

A vizsga menetrendje:

          - 09:30 Gyülekezés - terembeosztás a bejáratnál kihelyezett paravánon

09:30 - 10:00 A vizsgázók elfoglalják helyüket

10:00 - 10:45 A magyar nyelvi feladatlap kitöltése

10:45 - 11:00 Szünet a felvételiző diákok számára

11:00 - 11:45 A matematika feladatlap kitöltése

Az írásbeli vizsga során a dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.

A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.
A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.

A központi írásbeli vizsgák kiértékelt feladatlapjainak megtekintése, az észrevételezés és fellebbezés lehetősége

Az írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében, az igazgató által meghatározott helyen és időben megtekintheti, azokról elektronikus úton másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet. A megtekintés történhet úgy, hogy a vizsgázó a vizsgadolgozatot laponként lefényképezi, majd ezt követően mihamarabb elhagyja a megtekintés helyszínét.

A vizsgázó és szülője a javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig –tizenhat óráig– írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

A kiértékelt feladatlap megtekintése és az
ÉRTÉKELŐ LAP (a vizsga részletes eredményének) átvétele

Észrevétel benyújtása

helyszín

időpont

2024. január 29.
(hétfő)
08:00-16:00

Széchenyi István Gimnázium
Pécs, Király u. 44. - Titkárság 

2024. január 26. (péntek)

08:00-16:00

 

PÓTLÓ KÖZPONTI ÍRÁSBELI FELVÉTELI VIZSGA

A tanév rendje szerint a pótló írásbeli vizsgát a középiskola 9. évfolyamára egységesen 2024. január 30-án (kedd) 14 órától kell megtartani. Ezen a napon azok a tanulók írhatnak pótló felvételit, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát.