Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Pályázati felhívás

A Széchenyi Diákságért Alapítvány pályázatot ír ki a 2017/2018. tanév II. félévi Tanulmányi Ösztöndíj-programban való részvételre

A pályázat célja:

Azon tanulók támogatása, akik tanulmányi eredményükkel példát mutatnak az iskola tanulóinak.

A pályázat tárgya:

A pályázat keretében egyszeri alkalommal az iskola tanulói közül legjobb tanulmányi eredménnyel bíró tanulók nyerhetnek támogatást. 

A pályázat keretösszege: 120.000,- forint.

 Kik nyújthatnak be pályázatot?

Az vehet részt a Tanulmányi Ösztöndíj programban, aki:

  • Tanulmányi átlagában az adott tanévben 4,7, vagy a feletti eredményt ért el,
  • Kiemelkedő közösségi/művészeti/sporttevékenységet folytatott osztálya vagy az iskola életében,
  • A pályázati időszakban nem volt igazolatlan hiányzása,
  • Magatartás érdemjegye példás minősítésű,
  • Az iskolai kultúrális alapját folyamatosan támogatta.

 A pályázat benyújtásának határideje és módja:

Határidő:

12. évfolyam: 2018. május 11. 12 óra

9-11. évfolyam: 2018. június 20. 12 óra

A pályázatot a pályázati kiírás alapján a pályázati űrlap kitöltésével kell elkészíteni. A pályázatot az Alapítvány Kuratóriumának címezve, a pályázatban megadott határidőnek megfelelően kell beadni az Alapítvány elnökének (Dobosné Hortobágyi Erika) vagy az Alapítvány titkárának (Kovács Krisztina).

Pályázati dokumentumok:

Egy nyomtatott példányban kell beadni az alábbi dokumentumokat:

  • kitöltött pályázati űrlap,
  • a 2017-2018-as tanév év végi bizonyítványának másolata,
  • az osztályfőnök nyilatkozata a pályázónak az osztálya vagy az iskola életében folytatott közösségi/művészeti/sporttevékenységről.

A pályázatot elektronikusan kell elkészíteni, és nyomtatott formában, aláírással ellátva kell leadni. A hiányos, feltételeknek nem megfelelő vagy határidő után érkező pályázatokat az Alapítvány nem tudja elfogadni.

A benyújtott pályázatok értékelése:

A benyújtott pályázatokat 2018 június 22-ig az Alapítvány Kuratóriuma megvizsgálja, és dönt róla.

A pályázatok elbírálásának általános szempontjai:

  • a pályázó megfelel a pályázati kiírásban szereplő követelményeknek.

 A javaslat alapján az Alapítvány Kuratóriuma dönt a rendelkezésre álló keretösszeg felhasználásáról és az egyéni támogatási összegek meghatározásáról.

A pályázatok elbírálása után a nyertes pályázókat a Kuratórium e-mailban értesíti, illetve az eredményről az iskola honlapján hirdetményt tesz közzé.

A támogatott pályázókkal az Alapítvány Támogatási Szerződést köt 2018. június 26-28 között. Ennek feltétele, hogy a pályázó rendelkezzen számlaszámmal (saját vagy szülői) és adóazonosítóval.

                                                                                         Az Alapítvány Kuratóriuma