Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Pályázat tanulmányi kirándulás támogatására

Pályázat tanulmányi kirándulás támogatása céljából 9 – 11. évfolyamos osztályok számára a 2018-2019-es tanévben

A program keretében a Széchenyi Diákságért Alapítvány Kuratóriuma pályázati felhívást hirdet az iskolai tanulmányi kirándulások támogatására az osztálykiránduláson megszerzett tudás bővülésének elősegítésére.

A pályázat célja

A pályázat célja a Széchenyi István Gimnázium osztályaiban tanuló, nappali rendszerű oktatásban részesülő diákok magyarországi/külföldi tanulmányi kirándulásának támogatása.

A pályázat kiemelt célja

A pályázat keretén belül – alkalmazkodva az Alapítvány elsődleges céljához – a kirándulások minőségi programjait (kiállítás-, múzeum-, színházlátogatás, állatkert, skanzen stb. megtekintése, gyárlátogatás), a kirándulással kapcsolatban felmerülő utazási és szállás költségeket kívánja támogatni.

Pályázhatnak

Pályázatot nyújthatnak be a Széchenyi István Gimnáziumban tanuló diákok osztályközösségei 9-11. évfolyamon, összesen 13 osztály.

A pályázat részletei

Pályázni a tanulmányi kirándulás megvalósítása céljából kizárólag az alábbi költségekre lehet:

 • belépőjegyek, útiköltség és szállásdíj (az Alapítvány nevére kiállított útiköltség számla kedvezményre nem jogosít!)
 • Az elbírálásnál a Kuratórium figyelembe veszi a kirándulás időtartamát.

Jelen pályázati felhívás nyertes pályázatainak finanszírozása a Széchenyi Diákságért Alapítvány költségvetéséből történik.

A pályázatra szánt keretösszeg a 2018/2019-es tanévben: 500.000,-Ft

A pályázat személyi feltételei:

 • Egy pályázat keretében a támogatás legfeljebb azon tanulók részére kérhető, akik az Alapítványt támogatták, az iskolai kulturális díj befizetésével.

A pályázat megvalósításának fő technikai feltételei:

 • Amennyiben a pályázó osztályok száma kevesebb, vagy nem felel meg a követelményeknek a benyújtott pályázat, a fennmaradó rész is felosztásra kerülhet.
 • Jelen pályázati felhívás keretében egy diák egy utazáson vehet részt.
 • A tanulmányi kirándulás formai értelemben, abban az esetben valósul meg, ha a pályázatban rögzített útvonalat a résztvevők bejárják, és erről összefoglalót készítenek.
 • A tanulmányi kirándulás tartalmi értelemben akkor tekinthető megvalósultnak, ha a vállalt program megvalósul. Amennyiben a pályázó nem tudja igazolni a vállalt programelem megvalósítását, úgy a pályázó szerződésszegést követ el és ennek következményében a támogatástól részarányosan elesik.
 • Az elnyert összegről a számlát az Alapítvány címére (Széchenyi Diákságért Alapítvány 7621 Pécs, Király utca 44.) kell kiállíttatni. Az Alapítvány a számla leadása után tudja a számla összegét utófinanszírozással kifizetni, amennyiben az a feltételeknek megfelel.

A pályázat benyújtása

A pályázat benyújtása a Széchenyi Diákságért Alapítvány Kuratóriumának címezve lehetséges.

Kötelező mellékletek:

 • Pályázati adatlap
 • Osztályfőnöki nyilatkozat
 • A kiránduláson résztvevő tanulók névsora

A pályázati dokumentáció letölthető az iskola honlapjáról.

A pályázatnak a pályázat kiírójához történő leadási határideje: 2019. április 26. (péntek 12 óra). Ennek elmulasztása jogvesztő.

A keretösszeg meg nem pályázott részét a kuratórium a többi pályázó között kioszthatja.

A pályázatot a pályázati kiírás alapján a kötelező mellékletek kitöltésével kell elkészíteni. A pályázatot az Alapítvány Kuratóriumának címezve, a pályázatban megadott határidőnek megfelelően kell beadni az Alapítvány elnökének (Dobosné Hortobágyi Erika) vagy az Alapítvány titkárának (Kovács Krisztina). A pályázatok elbírálásának közzétételi időpontja 2019. május 17. (péntek)

Az eredményekről a Kuratórium valamennyi pályázót értesíti.

 

Pécs, 2019. március 28.                                                         Széchenyi Diákságért Alapítvány

                                                                                                             Kuratóriuma

CSATOLT DOKUMENTUMOK